noutatiscena urbana

Începuturi I.T. în Cluj-Napoca

RO
Vineri 6 iulie, ora 19 vă invităm la o incursiune în evoluţia matematicii şi informaticii în ultimii 100 de ani.
Evenimentul va avea loc în aer liber, în zona intrării principale a Cimitirului Central (str. Avram Iancu nr. 28).

„Achievements in Mathematics and in IT at Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis” va fi susţinută de Emil Cătinaş, director al Institutului de calcul Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca.

Prezentarea va fi urmată de un concert susţinut de corul de copii „ALLEGRIA”al Parohia Andrei Mureşanu din Cluj-Napoca – dirijat de Christina NAGY.

Scena Urbană împreună cu Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” Academia Română au întocmit harta personalităților cu impact în domeniul matematicii din ultimii 100 de ani în România adăpostite în Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Harta și o broșură de prezentare a personalităților cu impact în istoria matematicii ultimilor 100 de ani va fi lansată cu această ocazie.

Accesul este gratuit.

Scena Urbană își propune să aducă în prim plan un spațiu mai puțin obișnuit, un traseu pe care mulți îl parcurg zilnic, dar care le este poate străin – Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Un loc plin de memorie, cu o mulțime de povești nespuse, trăite, sau deplânse, o oază de liniște și de contemplare, Cimitirul Central veghează în tăcere amintiri și istorie. Ascunse de privirile celor neștiutori se află câteva puncte de perspectivă superbe asupra unor simboluri binecunoscute ale orașului, dar și surprize tăcute, tăinuite în spațiile dintre morminte. Noi vă provocăm să le descoperiți, alături de noi, pe fiecare dintre acestea.

EN
On Friday July 6th, at 19:00, we invite you to visit the exhibition about achievements of mathematics and IT over the last 100 years.
The event will take place in the open air close to the main entrance of the Central Cemetery (Avram Iancu street, no 28).

„Achievements in Mathematics and IT at Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis” will be presented by Emil Cătinaş, director of the Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis.

The presentation will be followed by a concert performed by the children’s choir „ALLEGRIA” of the Andrei Muresanu Parish in Cluj-Napoca – directed by Christina NAGY.

Scena Urbana and the Romanian Academy „Tiberiu Popoviciu” Institute have compiled a map of the personalities with impact in the field of mathematics in the last 100 years in Romania, holded in the Cluj-Napoca’s Cemetery. The map and a presentation booklet of personalities with an impact on the history of mathematics for the last 100 years will be launched on this occasion.

Access is free.

Scena Urbana aim is to bring to the fore a less common space, a route that many people go through daily, but who may be alien – the Central Cemetery in Cluj-Napoca. A place full of memory, with lots of untold stories, lived, or saddened, an oasis of silence and contemplation, the Central Cemetery watches in silence memories and history. Hidden from the sight of the ignorant, there are some splendid points of prospect over well-known city symbols, as well as silent surprises hidden in the spaces between the graves. We challenge you to discover, with us, each of them.

HU
Szeretettel várjuk önöket július 6-án egy kalandozásra az elmúlt 100 év matematikusai és informatikusai fejlődéstörténetében.

„Achievements in Mathematics and in IT at Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis” című előadást a Tiberiu Popoviciu Számítási Intézet elnöke, Emil Cătinaş tartja.

A bemutatót követően a kolozsvári Andrei Mureşanu parókia ALLEGRIA gyerekkórusának koncertjét hallhatják – vezényel Christina Nagy.

A Városi Színpad a Tiberiu Popoviciu Számítási Intézettel karöltve hozta létre az elmúlt 100 év meghatározó matematikusainak listáját, akik a Házsongárd temetőben pihennek. Az őket bemutató térkép és brosúra ezen alkalommal indulnak útjukra.
A belépés díjtalan.

A Városi Színpad a Tiberiu Popoviciu Számtani Intézettel karöltve állította össze azon meghatározó és kiemelkedő munkássággal rendelkező matematikusok listáját, akik a kolozsvári Házsongárd temetőben pihennek. A Városi Színpad célja egy kevésbé megszokott tér: egy naponta használt, de mégis idegen útvonal – a Házsongárd temető megmutatása. Egy emlékekkel, elmondatlan történetek sokaságával teli hely, egy nyugalmas oázis, az elmélkedés helye: így őrzi a temető a történelmet a maga csendjében. A nemtudók figyelmét elkerülve találhatók meg a város ismert szimbólumainak támpontjai, de ugyanígy titkos és elhallgatott titkok is a sírok között. Ezek felfedézésére hívjuk meg önöket.